Zavrnitev odgovornosti

Spletna stran www.weldas-ce.com podjetja Weldas Europe B.V. je dostopna splošni javnosti in lastnikom spletnih strani.

Podjetje Weldas Europe B.V. ni odgovorno ter izrecno zanika vsakršno odgovornost, povezano s škodo zaradi uporabe, sklicevanja ali zanašanja na informacije s te spletne strani. Kljub temu da vsebino spletne strani redno posodabljamo, ne zagotavljamo, da so navedene informacije pravilne, popolne in povsem ažurne.

Čeprav spletna stran podjetja Weldas Europe B.V. vsebuje tudi povezave, prek katerih lahko neposredno dostopate do drugih internetnih virov, vključno s spletnimi stranmi, podjetje Weldas Europe B.V. ni odgovorno za točnost njihovih vsebin in informacij.