Odmítnutí odpovědnosti

Weldas Europe B.V. poskytuje webové stránky www.weldas-ce.com jako službu veřejnosti a vlastníkům webu.

Společnost Weldas Europe BV není odpovědná, a výslovně se zříká veškeré odpovědnosti za, škody jakéhokoliv druhu vyplývající z používání, odkaz na, nebo spoléhání se na informace obsažené na webu. Ačkoli informace obsažené na webu jsou pravidelně aktualizováne, nelze zaručit, že informace uvedené na této webové stránce jsou správné, úplné a aktuální.

Ačkoli webové stránky Weldas Europe B.V.mohou obsahovat odkazy poskytující přímý přístup na další internetové zdroje, včetně webových stránek, Weldas Europe B.V. není zodpovědný za správnost obsahu informací obsažených na těchto stránkách.