Prawa autorskie

Prawa autorskie i inne prawa do materiałów na tej stronie są własnością Weldas® i/lub spółek zależnych na całym świecie.

Żadne dalsze publikowanie lub wykorzystywanie ww. materiałów do celów handlowych nie jest dozwolone bez pisemnej zgody ze strony Weldas®.